@Pette


单通道电动移液器

@pette pro电动移液器拥有精准的性能和超长的续航能力。创新的触屏交互模式、电动退枪功能与贴合人体工学的结构设计,能够显著提高您的移液体验。拥有全量程覆盖、多种通道数和自动化拓展的优势,@pette pro移液器能够满足多种移液需求。

产品优势

精确度0.6%/μl。精确无误,满足各种实验需求

0.5ul – 10ul

5ul – 100ul

30ul – 300ul

50ul – 1000ul

满足各种实验需求

10w快速充电,仅需一小时即可充满。拥有高达13小时的续航。

无痕传输:内嵌NFC芯片,满足实验数据记录的合规性要求

便捷操作,逻辑简洁,如丝般顺滑

解放双手,高效实验,手持模式与自动化模式随时切换

基础参数

1容量范围

10-1000μL

2最大量程

1000μL

3容量

10μL/100μL/300μL/1000μL

4颜色

0.5 - 10 µL 黄色 / 5 - 100 µL 青色 / 30-300 µL 紫色 / 50-1000 µL 绿色

5通道数

1

准确度

110 μL

12.0% / 1μL,8.0% / 5μL,8.0% / 10μL

2100 μL

8.0% / 10μL,3.0% / 50μL,2.0% / 100μL

3300 μL

3.0% / 50μL,2.0% / 150μL,1.5% / 300μL

41000 μL

2.0% / 100μL,1.0% / 500μL,1.0% / 1000μL

精密度

110 μL

6.0% / 1μL,4.0% / 5μL,4.0% / 10μL

2100 μL

4.0% / 10μL,1.5% / 50μL,1.0% / 100μL

3300 μL

1.5% / 50μL,1.0% / 150μL,1.0% / 300μL

41000 μL

1.0% / 100μL,0.5% / 500μL,0.5% / 1000μL